p 33 33 i 21 20 Baten. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. EKENING. Bijlage I. B E D R IJ F BENAMING. Artikel. BENAMING. Artikel. Lasten. f 127.790,30 f 136.200,— 2)f 157,61 I. f 101.560,— I. J aarwedden f 101.717,61 Interest 28.199,40 30.300,— II. II. Pensioenen Administratieloon 11.500,— 11.497,20 6.634,35 10.000,— III. 111. Bewaarloon 21.375,— 18.575,- 732,49 15.880,53 16.500,— IV. IV. Vendugeld 45.000,— 30.801,62 540,04 1.000,— V. Commissiegelden V. 2.300,— 201,52 2.501,52 VI. VI. 5.084,29 5.500,— 314,47 435,— VII. VII. pensioens- 4.732,93 4.600,— VIII. 11.683,44 11.362,— 321,44 4.017,64 VIII. 10.617,52 Memorie. Algemeene onkosten 12.052,— IX. 1.837,91 IX. 2.250,— Ingekochte goederen (Ver- Bijzondere ontvangsten l£-> Gn v/L/XA LC f—, Llv* J. c11 I V til lies op winkelgoederen). Memorie. f 194.717,39 f 206.350,— X. 3.000,— 3.000,- f 194.717,39 f 206.350,— Totaal der Baten Onvoorzien 1 817.92 XI. 766,— 51,92 192.526,30 209.350,— Lasten 99 f 3.000,— Nadeelig Saldo 2.191,09 f Voordeelig Saldo f 192.526,30 f 209.350,— 2) Besluit van De Administrateur, F. C. Kierdorff. Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. Oorspronkelijk geraamd bedrag. Overschotten van verkoch te onderpanden aan de Bank vervallen Ingekochte goederen (Winst op winkelgoede ren) Oorspronkelijk geraamd bedrag. Verhoogd of verlaagd met 2) Aandeel in de storting van bijdragen in het pensi oenfonds voor Gemeente ambtenaren Aandeel in de kosten van beheer der Gemeente 1.000,- 2) 1.000,— 2) Verhaal van bijdragen Verhoogd of verlaagd met Huur van de gebouwen Interest van bij de Gemeen te opgenomen gelden Kosten der verkoopingen Afschrijving op meubelen j en gereedschappen Besluit van den Gemeenteraad d.d° 14 Maart 1932 (Verz. 1932, n° 132). .__1 „27 Juni 1932 (Verz. 1932, n° 343).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 780