34 1925.1926.1927.1928.1929. 10 4 4 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Overgebracht 1 1 1 1 2 1 2 11 Gasbedrijf 782 137 4 1 2 26 3 31 7 11 4 2 - 1 2 1 1 1 Electr. Bedrijf 2 1 2 3 1 1 12 39 902 886 585 16 196 30 1 2 11 7 15 7 8 43 15 8 26 3 1 5 1 2 7 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 3 1 6 1930. 2 5 2 3 1 225 1 445 17 10 1 3 1 4 1 1 15 7 7 2 1 1 537 2 1 9 1 67 1931. 5 3 5 3 j incass.-meteropnemers helpers magazünknechts grondwerkers metselaars teekenaars helpers cokestransport stokers hulpfitters werkvrouwen machinisten loodgieters magazünknechts werklieden gasfitters helpers fabrieksbazen terreinbewakers controleurs plaatswerkers boden portiers incasseerders ambtenaren rijwielbewaarders timmerlieden kolenrijders terreinbewakers portiers hulpmonteurs magazünknechts grondwerkers incasseerders ambtenaren helpers Overbrengen ambtenaren wakers. Bureau voor Beroeps keuze Contrólewoningen Duinwaterleiding. ambtenaren Overgebracht Bouw- en Woningtoezicht i boden helpers laboratorium onder-inspecteurs j inspecteurs ambtenaren huuroontroleurs

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 785