I 1 1 1 1 2 5 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 886 30 Electr. Bedrijf (vervolg) 1 7 11 Gemeentewerken 4 2 1 3 8 3 1 1 4 3 2 1 2 3 2 3 4 1 4 1 2 1 1 6 1 3 2 10 23 Huurcommissie 1 55 44 37 Overbrengen 250 667 1399 1068 Geneeskundige en Ge zondheidsdienst Dienst van Haven- en Marktwezen hulpbrugwachters wakers concierges chauffeurs boden stokers. 1925. 902 6 309 131 1 1 6 100 1 14 45 1 1 585 3 1 2 2 2 1 10 5 2 33 2 1930. 16 5 4 1 1931. 39 Overgebracht s j ouwers boden schoonmakers glazen wasschers loopknechts controleurs ass. lantaarnopstekers wakers meteropnemers bezorgers schootknechts steenzetters helpers ambtenaren machinisten. bankwerkers werklieden wakers boden ketelstokers. portiers controleurs straatmakers opmeters hulpfitters opnemers verkeer rijwielherstellers. schilders rioolwerkers grondwerkers witters schoolschoonmakers helpers-straatmaker metselaars 10 1 1 1 2 1 32 1 1926.1927.1928.1929. 196

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 786