34 7 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 66 2 35 93 33 267 11 School- en Kindertuinen. 1 1 1 1 Slachthuis 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 Telephoondienst 1 1 3 23 32 55 12089,1542 147 860 336 Overbrengen Reinigingsdienst vervolg) Schouwburg Secretarie Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting schoonmakers j ziekenoppassers helpers i terreinbewakers I portiers i timmerlieden zwakstroom-monteurs stokers telephonisten ambtenaren wakers Overgebracht helpers electriciens straatvegers. schoonmakers spitters tuinl.-warmoeziers portiers ambtenaren boden kachelaanmakers controleurs helpers zaalwachters schoonmakers stoffenkeurders ambtenaren helpers ketelstokers schoonmaker-mach terreinschoonmakers bouwk. teekenaars ambtenaren controleurs ass.-portiers. opperlieden opmeters kaartenplakkers helpers 1 1 2 57 4 2 1 1 4 1 1 1 1 3 6 1 272 2 11 2 2 79 1 4 4 79 1 2 3 1 1 2 1 97 1 12 22 1 1 8 19ö| 109 5 2 2 28 33 3 17 7 1 - 4 1 1 2 2 1 6 “1 52 Tehuis voor Ouden van dagen 1927.|1928.1929.1930. 1931. 687 1 11925.1926. 14631147 13 1 453

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 788