34 9 17.998,89 f 149.762,61 f 2,68 132,72 f 149.895,33 a. b. c. Gasbedrijf Electrisch Bedrijf Telephoondienst Openbaar Slachthuis Reinigingsdienst Gemeentewerken Stichting Centraal Badbeheer Bouw- en Woningtoezicht Geneeskundige en Gezondheidsdienst Onderwijs Politie Brandweer Schoonmaakdienst Diversen (o.a. annexatie Loosduinen, afdeeling Belastingen enz.) 110,21 19,83 Dit bedrag wordt gevormd door het wachtgeld en schadeloon van hen, die: niet of moeilijk te werk gesteld kunnen worden in een gelijke of ongeveer gelijke positie als die, waaruit ze op wachtgeld gesteld zijn, b.v. referendaris bij de politie, inspecteurs van politie, inspecteur Bouw- en Woningtoezicht, opzichters en technische hoofdopzichter Gemeentereiniging, geneesheer Geneeskundige en Gezondheidsdienst, onderwijzend personeel, burgemeester en ontvanger van de geannexeerde gemeente enz. enz.; te werk gesteld zijn in een betrekking, waaraan momenteel een geringere bezoldiging verbonden is dan aan die, welke zij verlieten, zoodat het tekort voorloopig wordt bijbetaald; door ziekte of anderszins niet of niet volledig te werk gesteld konden worden. f 13.287,06 724,10 5.060,92 1.500,— 6.172,57 9.490,36 529,36 3.139,45 5.250,— 24.739,79 30.608,65 28.236,46 3.025,— Schadeloon Personeelsreserve. On verhaalbaar verlof geld Ziekengeld Schadeloon (samengesteld uit uurloonen ten gevolge van rouleering in een bepaalde werkweek VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 790