34 10 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Totaal. TAK VAN DIENST. f f f 35,90 51.666J8 595,64 f 286.997,93 f 72.328,44 f 214.669,49 152.712,33' 8.856,88') 143.855,45 f 223.526,37 f 439.710,26 f 216.183,89 n n n n n n r> n n n n n n •n n n n n r n w n n n n n n n Restant wachtgeld en impro ductief loon n n w n n n n n Totaal der loonbedragen be taald door de gezamenlijke bedrijven en diensten Totaal der door den Dienst der Personeelsreserve uit gekeerde loonen en wacht gelden 69,16 360,43 4.761,67 3.159,15 9.242,10 1.438,25 999,96 612,46 435,41 87,24 360,43 9.727,85 11.234,15 52.397,58 33.328,40 612,46 435,41 51.666,18 6.478,30 31.596,05 58.575,64 12,22 4.728,22 15.298,62 614,32 1.704,16 1.504,16 1.245,42 2.665,70 18,08 9.727*85 6.472,48 52.397,58 33.292,50 6.478,30 31.596,05 58.575,64 12,22 1.569,07 6.056,52 614,32 1.704,16 1.504,16 1.245,42 2.070,06 279,21 8- 279,21 8,- 1.438,25 999,96 Arbeidsbeurs Bouw- en Woningtoezicht Duinwaterleiding Electriseh Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en Gezond heidsdienst Maatschappelijk Hulpbetoon Onderwijs Openbaar Slachthuis Plantsoenen Reinigingsdienst Dienst d. Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Telephoondienst Financiën Museum voor het Onderwijs. Vakschool voor meisjes Beroepskeuze Accountantsdienst Centraal Badbeheer Dienst v. Kunsten en Weten schappen Bank van Leening Schouwburg School- en Kindertuinen STAAT II. Bedragen, betaald voor tewerkgestelde wachtgelders en reservisten, gesplitst naar de takken van dienst. Wachtgelders. Reservisten. 1) Dit bedrag moet worden verminderd met f 2.817,voor nagevorderde verlofgelden van reservisten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 791