34 13 10132 3412 3309 3394 Ma nn en. Asphaltdekkers Behangers Betonwerkers Dakwerkers Decoratieschilders Fundeeringwerkers Gipswerkers Glas in loodzetters Glazenmakers Granietschuurders Grondwerkers Houtgranietbewerkers Huisschilders Kantonniers en wegwerkers Keetknechts Leidekkers Loodgieters Marmerslijpers Overbrengen 7 1 21 33 6 1762 3 229 89 6 900 5 15 332 3 1 228 89 6 898 5 15 318 3 8 1 20 35 6 1683 1 255 92 6 7 1 19 31 6 1682 925 5 15 3 336 3 35 920 461 42 27 18 5 76 94 40 3586 7 3439 49 54 9 1248 22 van twee oorzaken. De mechanisatie in het bedrijf opent de mogelijkheid om met minder en ook met minder geoefende op perlieden te werken, terwijl de plaatsingen in de Gemeentelijke en Rijkswerkinrichtingen den tewerkgestelden blijkbaar zooveel routine in grondwerk bij brengen, dat zij bruikbaar werden voor den woningbouw. Zij hebben geleerd met schop en kruiwagen om te gaan en bieden zich aan in de bouwvakken, aangetrokken door de hoogere loonen. De inzinking der vraag in het vroege najaar werd vooral veroorzaakt door de financieele moeilijkheid, die de bouwwereld doormaakt als gevolg van de stopzetting der bouwcredieten. Het werkloozencijfer in dezen bedrijfstak liep daardoor plotseling op met pl.m. 100 Tegen ruim 2000 op 1 Oc tober stonden ruim 4000 op einde December ingeschreven. Intusschen steeg het plaatsingscijfer van 3341 in 1930 tot 4797 in 1931 en het aantal aanvragen van patroons van 3361 in 1930 tot 5121 in 1931. Omtrent 5989 personen werden in dezen bedrijfstak inlich tingen ingewonnen door de Arbeidsbeurs. De hiervolgende staat geeft eenige bemiddelingsdetails om trent de afzonderlijke beroepen. STAAT IV. Bouwbedrijf. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. Aan biedingen. Voldane aanvragen. Aan vragen. Plaat singen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 794