34 14 12 4 65 1 2487Ï 468 53 18 43 22 122 22 107 730 3 7 17 11 19 9 215 60 18 44 8 137 23 108 727 4 5 16 10 10132 2849 12 2849 454 41 154 481 440 222 1838 4489 76 167 435 49 1 85 15 205 53 18 43 8 132 22 105 717 3 4 14 10 15 3 564 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. 2 2 2 13 118 13 12 1 53609 1 5520 1 5640 3309 291 Vrouwen. Behangersnaaisters 3412 294 3394 286 Houtbewerking. Deze industrie is in deze gemeente niet van grooten omvang. Zij heeft in normale tijden een vrij stabiel ka rakter. 1931 is echter een zeer ongunstig jaar geweest, vooral voor de betere zaken. Het aantal werkloozen in deze branche is gestegen met ongeveer 10 nl. van 1293 in 1930 tot 2352 in 1931. Tal van uitstekende vaklieden met 20, 30 en meer dienstjaren bij denzelfden werkgever, die nimmer werkloos waren, kwamen zonder arbeid, terwijl in meerdere zaken met beperkt aantal ar beidsuren wordt gewerkt. Hoewel het aantal plaatsingen zich handhaafde vergeleken Voldane aanvragen. 16 3 564 Plaat singen. Aan biedingen. Aan vragen. i) Hiervan zijn geplaatst door: afdeeling Bouwbedrijf 4841, afdeeling Jeugdbemiddeling 505, afdeeling Bijzondere Bemiddeling 14. In dit totaal aantal zijn begrepen 44 plaatsingen van verkiezingsboden, die bemiddeld zijn uit de verschillende bovenstaande beroepen (zie noot 2 op bladz. 11). Overgebracht Metselaars Meubelschilders Opperlieden Rieters Steenbikkers Steenhouwers Steenzetters Stoffeerders Straatmakers Stucadoors Timmerlieden Uitvoerders Vloerders Voegers Witters Plateelschilders Glazenwasschers Schoorsteenvegers Straatvegers Glasschilders Heiers Helpers-straatmaker Gas- en waterfitters Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 795