34 15 STAAT V. Houtbewerking. Totaal bij 1930, mag 1931 wel aangemerkt worden als een bedrijfsperiode met zeer slechte uitkomsten. Metaalbewerking. In den loop van 1931 bleek duidelijk, dat de reeds in het vorig jaar ingezette malaise in de metaalindustrie zich geleidelijk verscherpte. Het aantal ingeschrevenen bewoog zich, behoudens korte perioden, in stijgende lijn om in December het hoogste cijfer (1388) te bereiken, dat ooit de afdeeling Metaalbewerking re gistreerde. De meeste bedrijven verminderden hun personeel, andere trachtten door verkorting van den arbeidstijd zich aan te passen. Het meest getroffen werden de volgende vakgroepen: bank- 1 3 3 66 5 145 2 14 2 2 11 1 3 4 67 2 2 3 3 117 12 24 29 26 32 34 37 372 12 26 1185 91 80 11 49 196 5 5 2 2352 14 3 4 3 5 140 2 14 2 1 11 Beeldhouwers (hout) Borstelmakers Houtdraaiers Jaloezieƫnmakers Kistenmakers Koffermakers Kuipers Lijstenmakers Mach, houtbewerkers Mandenmakers VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. 2 ')336 266 258 Aan biedingen. Plaat- j singen. 4 81 2 5 176 2 17 2 9 11 1 Aan vragen. 2 2 3 3 Voldane aanvragen. 1_ Meubelbeitsers Meubelmakers Parketvloerenleggers Politoerders Rietvlechters Rietwerkers Stoelenmakers Stoelenmatters Witwerkers Kurkensnijders Kastenmakers Hiervan zijn geplaatst door de afdeeling Houtbewerking 271, door de afdeeling Jeugdbemiddeling 56, door de afdeeling Bijzondere Bemiddeling 9. In dit totaal aantal zijn begrepen 44 plaatsingen van verkiezingsboden, die bemiddeld werden uit de verschillende bovenstaande beroepen (zie noot 2 op bladz. 11).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 796