L 34 16 STAAT VI. Metaalbewerking. 1 2 Overbrengen 4206 1382 1381 1316 werkers, eleetriciens, automonteurs, instrumentmakers, draaiers, smeden, stokers en vooral verwarmingsmonteurs. Toch is het aantal plaatsingen door en werkgevers-aanvragen bij de Arbeidsbeurs nog iets gestegen vergeleken bij 1930. Dit moet gezocht worden in een verhoogd gebruik, dat men van deze instelling maakt en in een toename van personeelsaanneming op korten termijn. De meeste werkgevers houden dat personeel niet langer in dienst dan hoog noodig is, meestal slechts voor één bepaald werk. Een verhoogde vraag naar halfwas krachten maakt den toe stand van de geschoolden ongunstiger. 90 29 1 14 1 3 2 10 4 100 487 1532 15 1260 14 4 5 2 53 3 46 21 4 18 285 85 4 10 1 1 89 2 18 16 127 23 108 501 1 514 1 19 2 5 2 12 25 120 463 1 548 1 24 2 36 1 1 19 2 3 3 11 23 107 461 1 511 1 23 2 34 1 90 28 1 2 1 23 2 34 1 2 2 92 27 1 8 Afbramers Autogenelasschers Automobielmonteurs Bankwerkers Bronseurs Eleetriciens Forceurs Fraisers (metaal-). Graveurs Gasmetermakers Gas- en waterfitters Gereedsehapmakers Handlangers Goudsmeden Hoefsmeden Horlogemakers Instrumentmakers Isoleerders Kopervormers Ketelmakers Klinkers Kopergieters Koper- en blikslagers Loodpoetsers Lakkers Machinedrijvers Machinisten VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. Aan biedingen. Aan vragen. Voldane aanvragen. Plaat singen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 797