34 19 18 33 14 1033 298 99 16 691 2 1 29 4 9 7 30 33 4 3 1 1 1 4 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. biedingen. 1262 1186 948 3466 Overgebracht 6 964 1280 1203 Totaal 3583 Vrouwen. 141 151 596 Totaal 2209 680 Filiaalhoudsters Winkeljuffrouwen Inspectrices (woning). Redactrices Boekhoudsters Caissières Correspondenten Kantoorbedienden Steno-typisten Typisten Handelsagentessen Reizigsters Kioskjuffrouwen Jongste bedienden Voldane aanvragen. 1 5 1 1 1 1 1 1 5 Plaat singen. Aan vragen. 3 10 2 254 87 95 1 1 1 1 3 9 2 292 114 36 177 1 2 3 12 2 284 99 96 1 1 1 1 2) 610 1) Hiervan werden geplaatst door de afdeeling Handels- en Kantoor personeel 906; afdeeling Bijzondere Bemiddeling 58. In het totaal aantal zijn begrepen 186 verkiezingsboden en 32 collectanten, die bemiddeld zijn uit de verschillende bovenstaande beroepen (zie noot 2 op bladz. 11). 2) Hiervan werden geplaatst door de afdeeling Handels- en Kantoor personeel 608; afdeeling Bijzondere Bemiddeling 2. 2 1 2 Teekenaars (kaart) (machine) (meubel) (reclame) (waterbouwk.) (werktuigkundig) 99 Tolken Stenografen Steno-typisten Opzichters (bouwk.) Etaleurs

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 800