34 21 Totaal Buffetknechts 1546 55 6 2 4894 621 20 12 51 21 12 180 69 5 621 19 1 97 30 4176 449 1 2 5 2 679 20 1 106 35 9 21 192 3 277 113 301 29 97 5 18 14 316 1 618 19 1 93 30 14 36 265 3 283 192 362 34 115 4206 419 1 2 5 2 6 11 165 3 276 84 289 19 93 5 11 7 287 1 4125 419 1 2 5 2 6 11 168 3 276 87 287 19 93 5 10 6 255 1 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. 5315 ')5403 5476 7494 Totaal 1227 2)1227 1726 1396 Overgebracht Conducteurs - Hotelsecretarissen Kellners Keukenknechts Zaalchefs Zilverpoetsers Pianisten Kelderknechts Keldermeesters Huisknechts Portiers Operateurs Vrouwen. Aardappelschilstezs Kooksters Buffetjuffrouwen Buffetmeiden Garderobejuffrouwen Kamermeisjes Kellnerinnen Keukenvrouwen Toiletjuffrouwen Caissières Huisjuffrouwen Linnenjuffrouwen. Werkmeiden Groenteschoonmaaksters Aan biedingen. Aan vragen. Voldane aanvragen. 5 31 20 365 1 Plaat singen. Hiervan zijn geplaatst door de afdeeling Hotel-, Café-, Restaurant- en Bakkersbedrijf 5337; afdeeling Jengdbemiddeling 63; afdeeling Bijzondere Bemiddeling 3. In het totaal aantal zjjn begrepen 62 plaatsingen van ver- kiezingsboden, die bemiddeld zijn uit de verschillende bovenstaande be roepen (zie noot 2 op bladz. 11). 2) Hiervan zijn geplaatst door de afdeeling Hotel-, Café-, Restaurant- en Bakkersbedrijf 1226, afdeeling Bijzondere Bemiddeling 1.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 802