L 34 22 STAAT IX. Algemeene bedrijven (Mannen). Overbrengen 1490 266 242 245 Glasblazers Glaspolijsters Glasslijpers Boekdrukkers Fotografen Inleggers Letterzetters Lithografen Maehinezetters Steendrukkers Stypeurs Badknechts Bleekers Bontwerkers Chem. Wasschers Coupeurs Dameskleermakers Kappers Kleermakers Persers 2 39 101 5 3 41 3 2 37 28 2 3 2 38 101 5 3 28 3 2 26 29 2 3 3 30 3 2 26 29 2 3 2 39 101 5 1 7 16 261 45 3 198 5 9 17 1 51 24 18 10 11 14 145 645 9 Algemeene Bedrijven. Bij deze afdeeling zijn ondergebracht alle werklieden voor ongeschoolden en routine-arbeid, benevens zij, die werkzaam zijn in beroepen, waarvoor geen vakafdeelingen bij de Beurs bestaan. De heerschende malaise drukt uit den aard der zaak zeer op de bemiddeling van dit onderdeel. Het plaatsingscijfer bedroeg in normale tijden rond 5000 per jaar. Dit liep terug via pl.m. 3000 in 1930 tot rond 2700 in 1931. Behalve deze 2700 heeft de afdeeling nog bemiddeld circa 1000 personen (zie hiernavolgenden staat) nl. ruim 527 wagentrek- kers bij sneeuwval, 143 collectanten, 200 verkiezingsboden en 127 helpers voor het Circus Sarrasani. Zij zijn afzonderlijk ver meld en niet in staat III noch in het algemeen bemiddelings- totaal opgenomen om het bijzonder karakter (plaatsing eenmaal of slechts terugkeerend in bepaalde periode). VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. Aan biedingen. Aan vragen. Voldane aanvragen. Plaat- singen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 803