34 23 70 8 1 95 7 88 2 514 27 15 2 7 2 57 242 1 12 1490 3 52 14 173 6 8 135 6 3 14 4 6 21 15 56 25 267 8 3 3 4 3 2 2 302 20 22 48 365 138 1690 110 12 423 68 16 1124 46 256 127 1579 156 28 5 3 1 3 2 93 2 15 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. 55 56 56 6 38 37 63 1419 1417 8825 1519 Overbrengen 266 1 12 13 2 7 2 57 3 2 3 2 93 2 15 Aan vragen. 70 8 1 94 7 88 2 514 27 28 5 Voldane aanvragen. 245 1 12 15 2 7 2 57 28 5 93 8 1 95 7 88 2 539 27 1 19 1 1 21 1 1 19 1 3 1 3 2 93 2 15 Plaat- singen. Overgebracht j Pettenmakers Waschknechts Rubberwerkers Schoenmakers Vuleaniseurs Zadelmakers Boekbinders Cartonnagewerkers Papiersnijders Passementwerkers Zeilmakers Lantaarnopstekers Meteropnemers Poeliers Sigarenmakers Sigarensorteerders Slagers Tabaksbewerkers Zuivelwerkers Darmbewerkers Spoelknechts Wagen jongens Meetjongens Spoelenwinders Bloemisten Boomkweekers Grasmaaiers Landbouwers Tuinlieden Warmoeziers Zeevisschers Colporteurs Lompensorteerders Magazijnknechts Pakhuisknechts Brugwachters Chauffeurs Emballeurs Expeditiekneehts Koetsiers Loopknechts Schippers Aan biedingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 804