k 34 Werkvrouwen en Fabriekspersoneel. 26 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. 1 ')7128 8512 7131 Totaal 9680 BEROEPEN. 7 7 1 1 8 19 7 10 Overbrengen schikten of te jeugdigen worden ondergebracht in de Haagsche gezinnen. Dat hieraan groote bezwaren, om niet te zeggen ge varen kleven, behoeft nauwelijks betoog. De vraag rijst, of van overheidswege maatregelen genomen dienen te worden tegen invoer van ongewenschte elementen. Apothekersbedienden Collectrices. Analysten Leetrices. Ajoursters Correctrices STAAT X. 1) Hiervan werden geplaatst door: afdeeling Vrouwelijke Beroepen 7124, afdeeling Bijzondere Bemiddeling 4. 7 145 9459 2 1 1 4 8 7 1 35 7059 1 1 Aan vragen. 1 1 1 7 1 Voldane aanvragen. Voldane aanvragen. 1 1 3 1 Plaat singen. j 26 3 1 29 11 16 1 4 64 8382 3 1 34 7049 3 Aan biedingen. Aan vragen. STAAT XI. Algemeene bedrijven (Vrouwen). Boekbindsters Baksters Werkvrouwen Plaksters Cartonnagewerksters Passementwerksters Opziehteressen wasehinrichting Fabrieksmeisjes 42 12 7 28 3 11 Aan- biedingen. Badvrouwen Merksters Waschvrouwen (chemische). I Plaat singen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 807