34 29 Arbeidsbeurs Apotheek 3 1 Archief Bank van Leening 1 12 31 51 Overbrengen 30 26 Belastingen Bouw- en Woningtoezicht ambtenaren. grasmaaier. werkvrouwen. meubelmaker. typisten. boden. jongmaatje-ambtenaar. werkvrouwen. spoelknecht. loopjongens. portier. spoeljongen. ambtenaren. helper. jongmaatjes-ambtenaar. ambtenaren. werkvrouwen. bode. jongmaatjes-ambtenaar. merking over de statistische gegevens- 1 ren dan overheidsdienst. In de praktijk bleken de meesten voor hun taak berekend. Dit wijst er op, dat invaliditeit ten opzichte der arbeidsprestatie een relatief begrip is. Mits op het juiste punt geplaatst, kan een zg. onvolwaardige dikwijls volwaardi- gen arbeid leveren. Ten aanzien van de voorafgaande statistische overzichten valt Algemeene op- het volgende op te merken. De cijfers der plaatsingen en der voldane aanvragen in een vak verschillen meermalen. De verklaring is tweeledig: 1. Aan de aanvragen voor een bepaald vak wordt ook wel voldaan door toezending van geschikte personen, die zich voor een ander vak hadden doen inschrijven, terwijl een plaatsing steeds geboekt wordt bij het vak, waarvoor iemand zich deed in schrijven; 2. bij de intercommunale arbeidsbemiddeling worden aan vragen en de voldane aanvragen steeds geboekt aan de arbeids beurs, waar de aanvrage geschiedt, terwijl de plaatsing wordt geboekt bij de arbeidsbeurs, uit welker ingeschrevenen de plaat sing geschiedt. De resultaten der bemiddeling ten behoeve van Gemeente- Bemiddeling ten diensten zijn als volgt: behoeve van STAAT XIII. Gemeente diensten. Plaatsing, bij de Gemeente, van personen, niet beboerende tot de Reservisten, Wachtgelders of in Algemeenen Dienst gestelde ambtenaren. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 1 10 3 7 4 2 2 7 2 4 4 1 1 2 1 4 5 4 2 1 2 6 1 5 2 1 1 7 1 3 1 1 15 1 2 1 r- 2 1 7 2 1 2 2 1926. 2 1929.1930. 1931. 9 1927.1928. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 810