34 30 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 30 12 26 6 3 1 1 1 78 Duinwaterleiding. 7 1 5 2 1 3 5 6 27 1 1 1 20 2 3 2 Electrisch Bedrijf 15 10 166 163 180 178 206 179 Overbrengen Overgebracht Bouw- en Woningtoezicht (vervolg) 111 4 26 5 4 14 11 15 1 2 1 1 65 4 46 2 11 44 3 3 13 1 24 1 1 1 3 2 1 1 6 2 1 1 1 1 41 2 18 3 19 19 1 7 6 5 1 1 1 1 1931. 51 26 2 1 1 16 11 2 20 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 11 17 6 3 1 9 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 3 ambtenaren, bouwkundig-teekenaar. jongmaatje, bediende. jongm.-bode. jongm.-teekenaar. typiste. grondwerkers. jongmaatjes-instrument- maker. schilders. ambtenaren, bouwkundig teekenaar. metselaar. helpers. jongmaatjes-wisselwachter b ank-vuurw erker s. klinker. steenbikker, jongmaatjes-ambtenaar. instrumentmakers, jongmaatjes. typist, glazenw asscher werkvrouwen, jongm.-rijwielhersteller. vuurwerker. werklieden, electricien. meteropnemers. bezorgers, hulp-meteropnemers. loodgieters, jongm.-electricien. -bode, electr.-bankwerker. wisseljongen. telefoniste, jongm.-meterpoetser. meterpoetsers. bankwerkers, electriciens. instrumentmakers, jongmaatjes. ‘1926.1927.1928. 1929- 1930. 31

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 811