34 31 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 5 1 3 3 2 3 4 6 1 1 47 1 1 4 1 6 295| 386 370 Overbrengen 330 226 243 Overgebracht leetriseh Bedrijf {vervolg) 166 2 2 22 1 1 17 8 1 163 2 2 16 22 1 41 180 5 9 15 17 20 11 6 79 2 9 178 6 2 8 4 20 2 1 5 51 7 2 206 5 4 5 3 7 1 1 1 1 8 2 1 1 5 3 1 1 2 2 1 1 1 1 4 17 14 80 5 3 1 1 1 1 1 1 2 1 6 4 2 1 3 1 - 1 2 7 1 2 1 2 glazen wasschers. lantaarnopstekers, ambtenaren. hulpmonteurs. werklieden. grondwerkers. vuurwerker. werktuigkundig-teekenaars. machinedr ijvers. werkvrouwen. techn. opzichters. telefonist. machinisten. sjouwers. stokers. jongm.-ambtenaar. -werkt.-teekenaar. -instrumentmaker. monteurs. grof-bankwerker. meterijker. ketelmonteurs. eonstructiebankwerkers. uurwerkmaker. techn. ambtenaar. ovenbouwer. jongm.-bode. maehine-bankwerkers. montage- geldophaler. autogenelasscher. jongmaatjes-electricien. metselaars. teekenaar. wakers. rijwielhersteller. smid. kabeltrekkers. kabelleggers. fietsers. magazijnbediende. platen wasscher. loopers. bediende. jongm.-monteur. 1926.1927.11928.1929.1930.1931. 179 1 2 5 10 12 15 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 812