L 34 32 27| 226 243 2 4 1 446 587 1 5 47 137 I 29 I 1 1 30 22 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 330 370 2 Gasbedrijf 1 10 7 8 2 4 3 296 443 Overbrengen 302 561 Overgebracht Electrisch Bedrijf (vervolg) 3 5 24 18 1 2 1 1 5 2 1 1 1 5 2 4 6 2 1 1 386 1 1 3 2 1 9 1 4 4 1 3 23 7 1 1 2 1 1 1 1 119 4 8 3 1 2 1 1 4 85 295 2 1 2 2 2 - 1 4 5 1 1 2 9 2 5 1 2 1 1 3 2 3 2 3 1 1 takelaars. ass. lantaarnopsteker, electr .-bankwerkers, portiers. schilders, jongm.-schilder, lasscher. jongm.-bankwerker. fitter. hulp-fitters. glazenmakers, meteropnemers. plaatwerker. monteurs, ambtenaren, werklieden, plaatswerkers. helpers plaatswerker. helpers cokestransport schilders, jongmaatje-eleetricien. -loodgieter, metselaars, ovenbouwer, fabrieksarbeiders, werkvrouwen, jongmaatjes, machine-bankwerkers. grondwerkers, hulpfitters. gasmetermaker. bankwerkers, gasfitters, timmerlieden, stokers, j ongmaatjes-ambtenaar, jongmaatjes-bankwerker. typist, instrumentmaker, electriciens. opzichter, loodgieter, takelaars. jongm.-instrumentmaker. tramj ongen. vuurwerker. 1926.1927.1928.1929.1930.1931.|

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 813