34 33 2 2 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 587 emeentewerken 1 35 55 1 71 75 1 24 31 11 38 11 94 108 17 58 Overbrengen 859 1254 917 1292 468 530 OvergebracK t emeente-ontvanger. 3 22 16 1 1 1 302 1 17 4 28 30 5 3 2 1 1 33 2 45 96 3 4 1 4 443 4 2 37 6 63 63 7 2 1 15 25 5 1931. 561 1 49 10 9 81 26 3 9 9 -timmerman. -mach, houtbewerker. bankschaver. smeden. j ongm aat j es-schilder. bureaulisten. spoorleggers. meubelmaker. metselaars. jongmaatjes-straatmaker. schoolschoonmakers. voerlieden. schootknechten. 8 29 17 20 5 1 2 1 9 1 3 30 2 2 11 28 1 2 40 1 3 10 1 1 2 6 2 3 1 4 3 3 9 4 1 3 4 15 1 18 1 2 141 2 2 1 1 1 6 1 2 3 3 144 35 2 1 10 17 12 4 4 28 85 107 2 werkvrouwen, jongm.-ambtenaar. schilders. jongmaatjes. helpers straatmaker. timmerlieden. loodgieters, bankwerkers, constructiebankwerkers. mach, houtbewerkers, behangers. vuurwerker. witters. werklieden. bouwkundig-teekenaars. uitvoerders. j ongm.-loo dgieter. typist. wagenmaker. j ongm.-bank werker betonvlechter. sloopers. ambtenaren. opperlieden. grondwerkers. baggerlieden. maaier. j auto-monteur. 3 straatmakers. werkvrouwen, betontimmerman. 13 96 118 2 1926. 296 3 jongm.-glazenmaker. 31 1 82 35; 19 1927.1928.1929.1930. 446

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 814