34 34 472 891 1304 968 1351 1 1 3 1 2 1 1 5 1 2 2 1 1 1 2 6 1 7 2 1 16 6 2 1 1 3 2 1 1 3 8 1 1 1 2 1 1 3 1 9 3 2 10 Geneeskundige en Gemeentewerken (vervolg) VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Overgebracht 2 4 4 4 1 2 1 1 1 6 3 3 2 1 3 2 1 Havendienst 1 4 Hypotheekbank. 1 Keuringsdienst v. Waren 1 1 5 2 538 Overbrengen Gezondheidsdienst 3 3 1 1 1930.1931. 917 1292 1 859 1254 4' - 4 3 - 2 1 1 1, - 21 machinisten, stokers. smeden. stucadoors. controleur, portier. glazenmakers, telefonist. waker. electriciens. machinedrijver. opzichters, opziehter-teekenaars. opmeters. opmeter-helpers. boden. steenhouwers, wisseljongen. jongm.-ambtenaar. -bode. -smid, metaaldraaier. mach.-bankwerkers. fundeeringwerker. schippers. loopjongens, stoffeerders, spitters. ambtenaren. jongm.-ambtenaar. jongmaatje. verplegers, werkvrouwen, linnennaaister. typist. chauffeurs, assistenten, brugwachters, havenknecht, jongmaatjes-ambtenaar. ambtenaar, glazenwasseher. werklieden, werkvrouwen, schoonmaker. ,1926.1927.1928.1929. Overgebracht 468 530

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 815