34 35 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 472 3 28 30 37 1 7 Musea Onderwijs 31 10 8 2 1 1 Oud-Archief 1 1 Plantsoenen 19 4 72 10 49 5 681 1026 14961110 1546 529 Overbrengen r Overgebracht Maatschappel. Hulpbetoon 2 2 1 35 6 538 14 2 52 1 1 1 30 41 1 7 1 6 1 10 1 1 1 10 1 5 2 2 1 1 1 1 1 38 2 2 9 3 9 8 2 28 11 3 7 2 3 7 4 2 19 1 1 27 1 1 1 6 4 1 1 1 6 2 1 5 1 3 3 1 1 2 1930.1931. 968 1351| 3) werkvrouwen. telefonisten. 1| bediende. verzorgsters, ziekenoppasseressen jongm.-electricien. -bankwerker. -ambtenaar. 1926.1927.1928. 1929. 891 1304 4 typisten. ambtenaren, boden. controleurs, helpsters, werkvrouwen, zaalwachters, ambtenaar. portier. gipsbewerker. telefonist. 53 werkvrouwen. j ongmaat j es-amb tenaar. ambtenaren. helpers. stoker. kachelaanmakers. amanuensis. leeraren cursus werkloozen. hulp huish. buitenschool, schootknechts. schoonmakers, glazenmaker, glazenwasscher. helper. werkvrouw. 12 plantsoenwerkers. bloemisten. boomkweeker. grondwerkers, gravers, jongmaatje-ambtenaar. ambtenaren. grasmaaiers. jongmaatjes, smid. helper.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 816