34 1313 1552,21762848Ï2250 2886 2 9 1 1 1 2 1 23 3 2 1 7 9 28 4 2 1 1 1 5 23 3 3 2 4 19 10 2 7 2 1 11 18 2 3 8 18 21 1 1 1 11 1 3 2 1 6 1 3 758 2 1 1 24 53 3 2 10 1 2 2 21 22 1 30 3 21 7 29 1 1 5 947 1216 teekenaar. 1926.1927.1928. 1929 j1930.1931. 36 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 529 Overgebracht 1 3 Politie Reinigingsdienst 10 1 3 8 3 1 3 1 1 17 13 6 1 1 3 7 1 Slachthuis 1 6 1 Overbrengen 1 29 School- en kindertuinen Schouwburg Secretarie jcngm.-timmerman. timmerman. spitte rs. werkvrouwen. typisten, metselaar. helpers, straatvegers, auto-monteurs. opperman. ambtenaren, werklieden. stokers, werkvrouwen. autogenelasscher. monteurs. wakers, smeden, schilders, baggerman, rijtuigschilder, timmerlieden, bloemisten. stoffeerder, helpers. loopknechts, ambtenaren, werkvrouwen. plakkers. personen voor adm. werk, telefonist. typisten. stenotypiste, drukker. stoker. bode. avondwerkers. volkstellers. jongm.-ambtenaar. kachelaanmakers. werklieden. timmerman, metaaldraaier. machine-bankwerkers. 681 1026 1496 11101546 2 758 1055 1243 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 817