34 1 2 2 1356 1626 2284 3031 2367 3002 131311552 2176 2848 2250 2886 4 5 1 1 37 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 1 1 1 1 3 2 2 1 4 10 3 11 3 3 7 5 1 2 2 4 1 5 Telephoondienst Overbrengen Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting 1 1 6 1 1 2 10 39 19 44 3 8 15 1 12 4 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 21 16 11 7 4 1 1 2 5 1 1 1 3 1 4 bankwerkers. bankwerker-lasscher. keurmeester. wagenschilder. smid. slagers. werkvrouw. 1 2 1 1 3 28 3 3 15 8 1 5 10 1 1 2 10 2 46 9 20 6 1 2 1 1 5 1 2 5 1 5 5 20 14 41 1 2 1 1 2 1 1 Overgebracht Slachthuis (vervólg) bouwkundig-teekenaars. jongmaatje, fietsenmaker, timmerlieden, k aartteekenaar. schilders, telefoniste, werkvrouwen, loodgieter, arehief-ambtenaar. stenotypiste, behangers, werklieden, metselaars, jongm.-teekenaar. -bode, ambtenaren, jongm.-timmerman. hulp-opmeters. bankwerker, typisten, adm.-teekenaar. portier, opperlieden. j ongm.-ambtenaar. instrumentmaker, timmerlieden, wakers, instrumentmakers, electrieiens. monteurs, hulpmonteurs. smid, meterpoetser. monteuses. adsp. teekenaars. jongmaatjes. 1926.11927.1928.1929.1930.11931.’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 818