34 40 7 8782 642 271 219 2763 Totaal 18376 5699 Totaal 10712 274 2051 340 701 321 7025 heidsbesluit. 1116 1146 2243 1820 1993 1982 1641 1420 1452 1495 1127 941 846 843 1049 1151 1087 912 759 938 870 794 723 740 4 532 3 30 3 1 1 6 16 7 8 12 14 22 15 24 34 60 557 535 625 620 603 599 511 635 571 603 598 568 262 261 278 244 248 246 273 147 180 221 205 198 STAAT XIV. Plaatsingen 18 18 21 37 10 13 18 21 45 11 21 38 549 627 1048 992 831 845 829 760 816 650 433 402 47 31 28 25 28 28 16 32 33 24 14 34 153 207 215 305 297 167 117 155 144 131 77 83 32 15 43 55 37 30 34 23 32 13 4 3 35 36 92 113 95 66 58 63 66 15 24 38 Mannen. 280 236 348 537 866 863 506 469 390 589 372 243 Vrouwen. 22 19 46 33 27 22 23 30 24 8 6 14 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December van werknemers. Werkzaamheden De controle op de ingevolge de wet verplichte inschrijving in verband met van werkloozen bij de Arbeidsbeurs werd geregeld gehouden, het Werkloos- Regelmatig ontvingen dit jaar de afdeeling Sociale Zaken van heidsbesluit. (je Gemeentesecretarie en de Gemeentelijke Dienst voor Maat schappelijk Hulpbetoon mededeeling van gevallen, waarin ge weigerd werd passend werk te aanvaarden en van personen, die niet wenschten te werken voor het loon bij het collectief arbeids contract bepaald. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Hiervan Totaal MAANDEN. aantal. 62 voor korter dan 1 dag. voor 1 dag. voor onbe- paalden tüd. voor 1 dag tot in Ge meente dienst. voor 1 week i tot 1 week. 11 maand. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 821