34 42 Bijlagen I t./m. III. Zie bladz. 43 t./m. 47. Bijlage IV. DISTRICTS-ARBEIDSBEURS. Mannen. 1012 1002 3 Totaal 6743 V r o u wen. 52 Totaal 3 4 3 Rijswijk Voorburg Wassenaar Rijswijk Voorburg Wassenaar Overzicht van de aanbiedingen en plaatsingen van werkzoe kenden en van de aanvragen en voldane aanvragen van werkgevers, gesplitst naar de correspondentschappen. 2461 2383 1899 1 1 1 238 514 260 2 1 1 238 513 251 2 1 51 1 2 1 999 238 511 250 I I VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. CORRESPONDENTSCHAP TB: 1 7 2 3 6 Hiervan zijn geplaatst Aanvragen van werkgevers. Hiervan zijn voldaan c c a ■si si o Aanbiedingen van werkzoekenden. ■Ss gë I 5 I 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 823