L 34 34 45 44 In 1931 ingeschreven aanbiedingen van werkzoeke wiivragen van werkgevers naar haren afloop. T 7 T VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Bijlage II. Aanvragen van werkgevers. Aanbiedingen van werkzoekenden. Hiervan zijn geplaatst: Nieuw Nieuw MAANDEN. Totaal. Inge- Totaal. ingo- by de schreven. schreven. beurs. meente. 17 16 15 14 13 1 12 2 3 11 10 4 6 6 7 9 n. 4 1 491 47 624 en 15669 56336 16755 15483 1960 4367 2020 1960 Vr en. 2 2 1 1 15 115 9865 16763 14764 9798 731 2067 2350 731 I I i 24 ÏÖ3 1 1 20 in de Ge- Overge- bieven aan het einde der maand. Januari. Februari Maart April. Mei Juni Juli Augustus September. October. November December Totaal Overge bleven van de vorige maand. in andere districten en in het buiten land. Overge bleven ar. het inde der mand. Overge bleven van de vorige maand. uit andere districten. Uit anderen hoofde afge voerd. 8611 9359 9164 7677 6957 6087 6018 6554 6835 7554 8754 10214 1569 1350 1565 1654 1546 1546 1234 1710 1796 1770 1637 1453 18830 13490 13239 13932 11951 11804 10976 11277 10894 12226 13390 14300 17008 2884 2870 3164 3215 3046 3029 2509 3166 3280 3587 3471 3438 837 840 1023 1124 1056 903 749 927 854 777 714 725 10529 9 1 16 26 28 9 9 11 15 17 8 14 163 2 10 1 3 Uit andere hoofd: afge- voerd 436 396 400 619 710 655 440 348 378 255 233 185 36 44 62 68 42 72 55 22 26 20 14 27 1161 1205 2256 1777 2102 2039 1649 1479 1469 1527 1154 957 18775 1197 1249 2318 1845 2144 2111 1704 1501 1495 1547 1168 984 1905 1758 2182 2623 2607 2035 1652 1829 1640 1423 1193 1322 165 86 88 86 66 132 2 25 28 9 9 11 15 16 37 41 32 54 76 72 35 50 23 34 13 24 396 400 619 710 655 440 348 378 255 233 185 261 in het district buiten de Ge meente. by de corres pondent schappen in het district. 8 6 13 10 1 4 1 2 4 3 1 1 1315 1520 1599 1561 1500 1483 1275 1456 1484 1817 1834 1985 5 29 17 4 5 5 7 5 1 9359 9164 7677 6957 6087 6018 6554 6835 7554 8754 10214 12686 1520 1599 1561 1500 1483 1275 1456 1484 1817 1834 1985 1560 Januari. Februari Maart April. Mei Juni Juli Augustus September. October. November. December Totaal 301: 292! 401: 317- 372- 297( 308’ 2639 3228 3141 2958 3381 38252 44 62 68 42 72 55 22 26 20 14 27 20 518 428 554 564 476 842 294 744 593 959 763 D38 7873 1116 1146 2213 1749 1823 1892 1546 1329 1385 1363 1127 940 17629 1106 1091 2177 1813 1823 1892 1546 1329 1385 1363 1046 872 17443 5 26 49 3 165 85 88 86 66 132 57 68 830 1469 1362 1782 2004 1897 1380 1212 1481 1262 1168 960 1137 17114 846 843 1047 1127 1056 905 749 927 856 778 723 739 10596 661 515 514 759 864 681 544 513 511 395 284 322 6563 4879 3880 4768 4274 4847 4889 5259 4340 5391 5836 5546 6794 60703 I Waarvan 18 jaar en ouder Waarvan jonger dan 18 jaar Waarvan 18 jaar ouder. Waarvan jonger dan 18 jaar Hiervan zyn voldaan met ingeschrevenen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 825