34 34 47 46 Overzicht der bemiddeling, gesplitst naai rnaamste beroepsgroepen, over het jaar 1931. r I 4| VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Bijlage III. Voldane aanvragen. Aanvragen. Plaatsingen. Aanbiedingen. oldane aanvragen. Aanbiedingen. Plaatsingen. Aanvragen. BEROEPSGROEPEN. Jeugd. Jeugd. Volw. Volw. Jeugd. Volw. Jeugd. Volw. Volw. Jeugd. Volw. Jeugi I Vrouwen. Mannen. 4 3 4 12 13 58 5 24 5 1 35 22 22 56 287 178 179 202 290 555 395 393 1771 10 22 10 102 2397 1 4 1 102 2397 B. 225 102 2350 16340 16755 i 2020 734 14764 9995 731 16763 2067 9978 1960 Totaal 56336 4367 1960 16416 230 5815 219 2075 2246 938 41 183 63 687 1113 33 91 1040 3 207 105 106 47 80 2397 253 5134 137 485 67 4875 1405 8 6 18 540 125 11 373 277 167 2 52 466 12 67 379 8 217 17 512 59 26 118 5129 927 352 35 5140 3 176 201 166 1 51 5! 2' 1197 8 115 5045 927 338 193 167 1 52 18 538 126 3 158 17 512 466 12 66 379 8 217 59 27 118 8 8 2 170 3 261 76 2 2 2 39 8302 285 2 74 951 79 20 2 2 57 12745 458 3 13 2 2 4 213 5 1 97 49 7 4 42 8203 300 2 68 958 57 1 76 18 2 3 184 697 11 456 614 4 1 991 61 379 8 276 511 35 5018 18 596 126 2 53 2- 24 8 453 23889 466 11 3 53 24 3 53 24 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 24. 25. 26. 27. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Volw. I Jeugd. Fabricage v. glas, aardewerk enz. Bewerking van diamant enz. Boek- en steendrukkerij Bouwbedrijven Chemische Nijverheid Hout-, kurk- en stroobewerking Kleeding en reiniging Kunstnijverheid Leder, wasdoek en caoutchouc. Oer, steenkolen, turf 1113. Bewerking van metalen, verwer king van stoom- en andere werktuigen en scheepsbouw Papier Textielnijverheid Fabricage van gas en electriciteit. Voedings- en genotmiddelen. Landbouwbedrijven Jacht en visscherjj Warenhandel Verkeerswezen 2223. Crediet-, bank- en verz.wezen. Vrije beroepen Onderwijs Verpleging en verzorging Huiselijke diensten Personen, die een beroepsnaam opge ven, doch zonder keuze van een bepaald bedrijf Arbeiders zonder een bepaald beroep. 5275 113 18 33 1563 808 1690 1317 8648 451 1356 2 956 1 128 13059 85 1048 I 2 310 1307 i 8 Jeugd. I Volw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 826