Ri w UZ, j n n i n i n H/n n j 34 8 -nF 49 Uitgaven 1931. f 81.875,52 2.608,78 f 101.733,30 Bijlage VIL i Kosten van tramvervoer Porti Reis- en verblijfkosten Reiskosten arbeidskrachten naar elders Abonnementen couranten Onderhoud motorrijwielen en rijwielen Reclamekosten Onvoorziene uitgaven VCCUOUDINQ IN CWCLNTOJ \AN LILT AANTAL PLAADINGLN OP AANÜILDINGLN v Vl-QL'ZOLJZLNtO CN AANVCATO \A32I2GLVQW 2.724,03 2.255,85 2.942,79 2,70 3.290,87 268,05 1.452,25 195 86,— 188,42 79.76 1.016,39 469,25 484,79 977,03 815,82 i >-rr Wedden Loon los personeel in geval van ziekte van vast per soneel Onderhoud door Gemeentewerken van gebouwen en meubelen Dagelijksche schoonmaak Verlichting, verwarming en duinwater Kosten Commissie beoordeeling zedelijk gedrag Drukwerken en kantoorbehoeften Intercommunale telefoongesprekken Telefoonaansluitingen Vereeniging Arbeidsbeurzen, A.V.O., H.A.V.O. en V.E.L.A.R VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Bijlage VI. ,5 5» 55 PSOC Ifc ..c fco fier 80 TC &Q <to 2D 5J 09 MANNEN- -ONMOK1-a --AMMaat CO Sb SM 05 PU ©K PD BOD P2I OOP P» EO ©06 DQ6 P07 EX» P0S> BÖO Dü O5fi D» DM DM vnjkLzoro MKXJVO4 -OMA*r»G Ptó «X6 07 P» 06 EM7 08 D© OS» G?f ©29 «W5 004 DP5 P96 K7 K>X ÜQ9 (93C ©?T C5P ©54 K>36

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 828