35 6 VERSLAG GEM. BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE. BIJLAGE II. Onderscheiding der nieuwe aanvragen naar het genoten onderwijs. BIJLAGE m. In 1931 gegeven adviezen betreffende: Inrichtingen van onderwijs, die nog werden bezocht of sinds korten of geruimen tijd waren verlaten: Lagere school (openbaar), lagere school (bijzonder), lagere school voor slechthoorenden, buitengewoon lager onderwijs (zwakzinnigen), lager onder wijs kopschoot (1-jarig), U.L.O.-kopschool-B (3-jarig), U.L.O.-kopschool-A (4-jarig; M.U.L.O.) (openbaar), U.L.O.-kopschool-A (4-jarig; M.U.L.O.) (bijzon der), hoogere burgerschool, hoogere burgerschool A (litt.-econ.), lyceum, gymnasium, handelsdagschool, hoogere handelsschool, handelscursussen, school voor winkelpersoneel, kweek- of normaalscholen, nijverheids- (vak-, industrie- en huishoud -scholen, ambachtsschool (dagschool), ambachts school (avondteekenschool), bisschoppelijke nijverheidsschool, vakschool voor schoenmakers, zeevaartschool, middelbaar technische school, tuinbouwschool, koloniale landbouwschool, hoogeschool of universiteit, blindeninstituut. A. Aan mannelijke personen. Accountant, accountant N.I., ambtenaar, analist, apotheker, apothekers assistent, architect, auto-monteur, auto-technicus, A.V.O. (Arbeid voor Onvolw.), bakker, banketbakker-kok, bediende reisbureau, bedrijfsleider, behanger-stoffeerder, bloemist, boekbinder, boekdrukker, bouwvakarbeider, chauffeur, chemigraaf, constructie-bankwerker, consul, cultures Ned.-Indië, deurwaarder, drogist (bediende), electricien, electrotechnicus, etaleur, expe- ditieknecht, fabrieksarbeider, filmoperateur, fotograaf, gasmetermaker, geoloog, glasbewerker, glasschilder, goudsmid, groenteboer, grondwerker, grossier, handelsbediende, handelsreiziger, horlogemaker, houtvester, incas seerder, instrumentmaker-electricien, instrumentmaker, kantoorbediende (bediende, boekhouder, correspondent), kapper, kartonnagearbeid, kellner, keurmeester, kleermaker, klerk Ned. Spoorwegen, koffermaker, kok, kom mies (belastingen en te water), koper-lood-zinkbewerker, koperslager, kost school, kruideniersbediende, kuiper, kunstschilder, kweeker, laboratorium- bediende, lakschilder, landbouwer, leeraar (boekhouden, gymnastiek, teeke- nen, wiskunde, staatswetenschappen), letterzetter, lithograaf, loodgieter, loopjongen, lijstenmaker, maatschappelijk werk, machine-bankwerker, machinist (groote vaart, land-, marine-, trein-), magazijnbediende, makelaar, mandenmaker, marechaussee, matroos, metaalbewerker, metselaar, meubel maker, militair, militair NJ. (aanbevolen-), monteur, notaris (eandidaat), onderwijzer, ongeschoold arbeider, opticien, opzichter waterstaat, parket- vloerlegger, politie (agent van- en inspecteur van-), portier, rabbijn, radio monteur, -technicus, -telegrafist, rubberbewerker, rijwielhersteller, sanitair

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 835