36 INHOUD. VII. 24 30 37 37 38 39 41 42 53 54 56 3 4 4 14 18 21 I. Beheer II. Personeel III. Ondersteunden IV. Gemeentelijk Bestedelingenhuis V. Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen VI. Gemeentelijk Verzorgingshuis Verzorging in gestichten en inrichtingen onder ander beheer en bij particulieren VIII. Geneeskundige verzorging IX. Algemeene onkosten X. Geldmiddelen XI. Georganiseerde werklooze vakarbeiders (uitgetrok- kenen) XII. Blindenzorg XIII. Bedrijfsrekening XIV- Specificatie der bedrijfsrekening XV. Verlies- en Winstrekening XVI. Balans XVII. Financieel overzicht 19231931 VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 837