36 4 Personeel. Totaal 6 (in 1930: 5). Totaal III. ONDERSTEUNDEN. Aantal aanvragen. Het totaal aantal behandelde steunaanvragen bedroeg in 1929: 19149, in 1930: 20 312 en in 1931: 29 628, waarvan: Uitkeeringen aan ongeorganiseerde werklooze werknemers en armlastigen. 2 verpleegsters. 2 2 II. PERSONEEL. Het personeel van den Dienst bestond op 31 December 1931 uit: Den 15en October 1931 herdacht de Directeur den dag waarop hij 12/2 jaar geleden als zoodanig bij den Dienst in functie trad. In de vergadering van het Bestuur op 14 October 1931 werd dit feit door den Voorzitter herdacht. Bovendien waren per 31 December 1931 ten behoeve van den Dienst werkzaam in het: Bestedelingenhuis Tehuis voor Ouden van Dagen Verzorgingshuis 7 VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. CATEGORIE. 3 3 24 25 11 64 8 22 15 2 2 1 16 6 11 10 140 195 109 86 99 Directie en Administrateur Personeel van het Armbezoek Contröle-personeel Administratief personeel Personeel voor algemeenen dienst Personeel van het Bestedelingenhuis Personeel van het Tehuis voor Ouden van Dagen Personeel van het Verzorgingshuis. Personeel Blindenzorg Personeel afd. Georganiseerde werk- looze werknemers 3 21 12 2 9 14 Totaal 19.31. 3 21 13 47 9 12 14 27 3 8 20 17 3 Totaal 1930. 37 6 6 Ambtenaren. Vaste. I Tijdelijke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 839