36 5 Totaal 4228] Hiervoor werden door den Armenraad in 1929: 5158, in 1930: 5900 en in 1931: 7648 rapporten uitgebracht. Het aantal ondersteunde partijen (wekelijksche ondersten- Aantal onder- ning) bedroeg over de jaren: steunden. Het gemiddelde aantal wekelijks ondersteunde partijen be droeg in: VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1931. Totaal. 16358 19149 13270 29628 20312 1930. 1931. 1929. Arml. Werkl. 2643 602 9081 2988 1166 12061 2585 10323 874 1606 17189 2992 28605 13130 1002 1549 1018 1224 40666 23453 3645 2208 26270 4537 4158 3603 2098 14209 1676 21665 1496 14372 657 1042 757 960 2482 3780 19001 2643 2988 1930. 1931. 1929. 3292 3135 4534 Op 1 Januari in ondersteuning Eens of meermalen in ondersteuning opgenomen In totaal onder steund Uit ondersteuning eens of meerma len afgevoerd Op 31 December in ondersteuning toekenningen verhoogingen verlengingen verlagingen intrekkingen afwijzingen Gezinnen en eenloopenden. Per sonen. 2637 498 Gezinnen en eenloopenden. 2766 526 5114 388 2687 126 3798 1157 Gezinnen en eenloopenden. 3296 1238 Per sonen. 49401 1216 7678 1017' 4031 1430 3232 1561 7417 1071 2440 637 Per sonen. 8346 1949 10104 1197 6238 1794 785 7352 983 4442 1359 Totaal [Totaal 1929. j 1930. voor: armlastigen ongeorg. werkloozen Totaal 602 9081 Arm- Ongeorg. lastigen. [werkloozen. 1166 12061 I Arml. Werkl. Arml. i Werkl.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 840