36 6 Oorzaak der Aantal ondersteunden, die in den loop van het verslagjaar armlastigheid. jn ondersteuning zijn opgenomen, gesplitst naar de omstandig heden, die tot armlastigheid hebben geleid: Aantal ondersteunden, die in het verslagjaar zijn onder steund, gesplitst naar de volgende rubrieken: VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Eenloopenden. Totaal. Mannen. I Vrouwen. Vrouwen. 2843 5375 816 490 3320 256 2381 267 416 1083 906 1482 8695 5224 8695 1083 906 1482 5224 722 171 144 1152 115 5224 1083 906 1482 8695 Eenloopenden. Totaal. Vrouwen. Mannen. 352 150 120 3180 406 573 382 4541 Leeftijd van de ondersteunden. Religie van de ondersteunden. 1. tijdelijke ziekte ,L voortdurende ziekte 1. ouderdom 4. ontstentenis kostwinner 5. werkloosheid 6. andere oorzaken Religie: protestant roomsch-katholiek israëliet tot een andere of geen kerke lijke gezindte behoorende steund Korter dan 3 maanden onder steund Bij de eerste hulpverleening in het jaar oud: beneden 21 jaar 21 tot beneden 50 jaar 50 tot beneden 65 jaar 65 jaar en ouder 4 28 2474 322 44 1 75 136 91 59 2 576 320 185 63 1 4 2 427 76 377 345 13 819 478 41 64 48 51 5065 1862 1717 4211 3146 186 609 2 147 214 2992 577 35 3715 809 665 556 391 21 11 502 220 173 3 272 513 694 2459 1932 111 Hoofden van gezinnen. Mannen, j Vrouwen. Duur der onder- 3 maanden of langer onder steuning. Hoofden van gezinnen. Mannen. 1226

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 841