1 I 36 1 8 Gemiddeld toegekend steunbedrag per partij per week: Toegekende Een overzicht over de laatste 3 jaren van het aantal steun- steunbedragen. gevallen op eenzelfden datum geeft onderstaande tabel: Het in totaal toegekend wekelijksch steunbedrag per 1 Janu ari en 31 December, alsmede de hoogste en laagste wekelijksche steunbedragen bedroegen over de jaren: 43 1 E 18 i I 150 SS js f 31 I VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1929. 1930. 1931. 30 Juni 81 Deeember 30 Juni 31 December Van f 17 1 n 1166 I 3223 94 2643 2713 2612 602 147 j 2988 1930. 1931. 1929. f J» In totaal 8,52 9,68 8,31 n 1 Januari. 31 December. Hoogste steunbedrag. Laagste steunbedrag. Bedrag. Bedrag. Datum. Bedrag. Datum. Bedrag. 28076,— n 613 n r n n 1929 1930 1931 Wekeljjksche ondersteuning. voor ongeorganiseerde werkloozen voor armlastigen 3459 3245 4154 j f 29742,80 3245 4154 39190,97 6262 2- 3- 4, - 5, - 6, - 8,- 19 162 229 292 364 515 352 238 149 208 84 7 9 18 5 21 24 9 21 162 234 272 371 522 377 228 152 201 103 16 Mrt. 31 Dec. 31 Dec. 1 13 37 66 51 156 228 50 4063 4154 6262 18 171 239 291 365 567 374 237 147 199 105 12,26 7,57 f 13,03 7,66 31 Aug. 5 Juli 3 Juni 2661 2845 3687 40 96 57 78 228 97 n n n n n 2 11 23 72 139 95 177 467 '180 S 1 15 181 434 186 348 907 367 3 317 394 595 418 265 185 246 123 23 152 234 295 382 654 491 325 221 293 153 9 28 34 37 13 31 December i I i 2 5 10 f 28076,— 39190,97 66118,11 2, - 3, — 4, - 5, - 6, - 8 10,- 12,— 14,- Minder dan f 1,— 1,— tot f n n n n 30 Juni S 2 32 158 255 230 316 402 769 588 395 295 391 227 f 37608,80 39190,97 66118,11 f 20230,48 22389,14 32827,56 c 3780 2482 n 10,- 12,- 14,- 18,— 18,en hooger f 13,29 8,32

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 843