36 9 Uitbetaalde bedragen: Overzicht der toegekende bedragen voor wekelijksche onder steuning in de jaren 1929 tot en met 1931: VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1929. 1930. 1931. f f Totaal f f 1.037.390,13 f f 1.123.799,33 f 1.425.824,02 Totaal 1929. 1930. 1931. over 3.605,16 af 18.463,98 bij 2.155,86 Netto f 1.018.202,19 f 1.086.489,35 f 1.402.131,34 f f f f f over 960,25 bü. af 10.957,— af 2.039,01 n Netto 257.898,33 295.091,02 n •taal uitbetaald f 1.276.100,52 f 1.381.580,37 f 2.135.694,64 733.563,30 f n t n f n f r> n n Blastigen tgekend gehouden [georganiseerde kwkloozen takend Behouden verrekenen taiiere jaren f 1.123.799,33 18.846,— f 1.104.953,33 454.271,35 326.169,14 267.113,84 307.337,55 1.354.891,88 I 362.803,75 56.755,73 306.048,02 362.803,75 1.486.603,08 855.723,40 120.121,09 735.602,31 415.467,45 334.411,38 302.389,39 434.334,86 1.486.603,08 855.723,40 2.281.547,42 317.501,75 1.354.891,88 317.501,75 60.563,67 256.938,08 Waarvan voor: armlastigen ongeorganiseerde werkloo- zen Ie kwartaal 2e 3e 4e if 1.037.390,13 22.793,10 f 1.014.597,03 f 594.064,48 487.058,08 498.705,65 701.719,21 f 2.281.547,42 verrekenen ■Mere jaren bij. |f 1.425.824,02 25.848.54 |f 1.399.975,48

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 844