l FfiiiOi rG G K k S> c m a if IIJsf O g .2 g-S’g lig■|:gi!a-K 36 l s I H *g o 10 verdeeld. s 05 g S2 I I I I S288SKSSSI I 8I SS I I ISISS8 B s s’ s i f 11 s' s B (Nc6'd'OicOClÓXt?-’’^r-<Q4iCÏT-Y-«'^'<-iCO -1 Ondersteuning Overzicht van het aantal gevallen met het toegekende bedrag naar de kerk- voor geldelijke ondersteuning in 1931, naar de kerkgenoot- genootsehappen schappen verdeeld: s g> c P al 55- a o I VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. E E E E OJ cS CO OJ »n -f If. ’t X CC lï? N o 1O iO o ■'-t* r— ei >.o lO Cl Cl -1 o gs -- *o> Cl o co co co O> oi c© GM CO a CD S3 t» b£ A 5 o c e- -2 "o U) -g <D O1 1O 00 Cl oi a c3 b£ c "O 5 2) 2 G> 2 -g o •o -2 o ■J bO -C5 X C CC -* ‘-C CC Cl O Cl - c o - -r x -- Z cc x ei ei >- oi Cï H rl r* 1H co 1O 71 t> c. O O 71 t' X. iD t- ’f 71 CO l'- LO cd lO i-t vH co a o C -c uC D D 77 Tl X -t X D I-C O X t- t- 71 D X 71 71 O O1 T- W co- oi o E E O1 co co E E ao D r> h 7i I t^.2g:§E-S^S2*-g2,3gK^:ïgg .eat3^2Sï.2§'5^®p?2-2-s-g^<s’i:S 05 O cö 2-75 G o t-> S*J^:FÖ’Ö -H 75 :p C. )- a>o>o®<DO®^5P<kcG'öaao!:3JHa^c8cö tn ■-£ «SS 'r~' (Z5 •a o, o S t-j c g •f CO dj iO (N COCOiO-r-i r. 71 LC D - 'D X X D. C C 71 X X r- r- T- tO Qq H bc I’S ■-2S p 3 S ■Sf o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 845