36 19 I Onder de maatschappelijk ongeschikten zijn niet begrepen de personen, die wegens hun ouderdom worden verzorgd, al zijn zij behept met de gewone ouderdomsgebreken, maar uitsluitend zij, die bepaaldelijk wegens een gebrek of om andere reden van maatschappelijke ongeschiktheid zijn in verzorging genomen. Van de tijdelijk afwezigen werden verpleegd in ziekeninrich tingen 17 mannen en 15 vrouwen, met respectievelijk 675 en 848, totaal 1523 verpleegdagen. De kleinste sterkte (gelijktijdig verzorgd) bedroeg 209 op 30 tot en met 31 Januari 1931; de grootste 228 op 15 tot en met 20 September 1931; de gemiddelde sterkte bedroeg 221 ver zorgden. Het aantal verpleegdagen verdeeld over het aantal personen in 1931 verzorgd, geeft een gemiddelden verpleegduur van 272 dagen. Voor 1929 en 1930 bedroeg dit aantal respectievelijk 234 en 249. Het aantal verzorgden en verpleegdagen bedroeg over de Aantal verpleeg- jaren: dagen. VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1929. 1930. 1931. Totaal 65405 309 279 76936 297 80808 waarvan 238 54271 263 65322 248 66325 11134 46 41 11614 49 14483 279 65405 309 80808 297 Mannon Vrouwen Oude lieden Gebrekkigen en maatschappelijk ongeschikten Totaal Perso nen. 152 127 Verpleeg- dagen. 36981 28424 Perso nen. 41769 35167 Perso nen. 154 143 43933 36875 151 158 Verpleeg- dagen. Verpleeg- I dagen. 76936

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 854