85 „Gereformeerde Ziekenverpleging” verleenden onderscheidenlijk aan 1126, 200, 1 338, 77 en 1 590 personen eerste hulp bij onge lukken. Krankzinnigengesticht „Oud-Rosenburg”. Op 31 December Zorg voor krank- 1931 waren behalve de geneesheer-directeur 4 geneesheeren aan het Gesticht en de daaraan verbonden Ramaer-Kliniek werk zaam. Het verplegend personeel bestond uit 48 verplegers en 153 verpleegsters, het personeel van den huisdienst en den tech- nischen dienst uit 53 mannen en 33 vrouwen. Op 1 Januari 1932 waren in het Gesticht aanwezig 463 patiënten (175 mannen en 288 vrouwen); 10 patiënten waren met verlof. Het aantal ver- pleegdagen in 1931 bedroeg 166 868. In de Ramaer-Kliniek waren op 1 Januari 1932 aanwezig 108 zenuwpatiënten (57 mannen en 51 vrouwen)het aantal verpleeg- dagen in 1931 bedroeg 38 205. Krankzinnigengesticht „Bloemendaal”Op 31 December 1931 waren 5 geneesheeren aan de Stichting en de daaraan verbon den Kliniek „Ockenburgh” werkzaam. Het verplegend personeel bestond uit 57 verplegers en 162 verpleegsters; het overige vaste personeel bestond uit 71 personen. In de Stichting aanwezig waren 317 mannelijke en 490 vrouwelijke patiënten, totaal 807, in gezinsverpleging 12 mannen en 2 vrouwen, totaal 14, en met verlof 29 patiënten (13 mannen en 16 vrouwen). Het aantal ver- pleegdagen in 1931 bedroeg 302 925. In de Kliniek „Ockenburgh” waren op 31 December 1931 aan wezig 24 mannelijke en 69 vrouwelijke zenuwpatiënten; het aantal verpleegdagen in 1931 bedroeg 26 668. Op 31 December waren voor rekening van in verpleging: de Gemeente Verpleging van krankzinnigen voor rekening van de Ge meente. 492 472 964 82 123 19 3 85 3 17 177 161 14 25 Totaal. 42 zinnigen en ze nuwpatiënten. Mannen. 20 4 18 1 116 1 Vrouwen. 22 9 2 50 3 2 1 2 3 1 259 284 14 44 3 9 2 135 6 19 1 6 21 2 116 1 in de krankzinnigenkolonie te Gheel in het krankzinnigengesticht: „Oud-Rosenburg” „Bloemendaal” „Coudewater” te Rosmalen „Endegeest” te Oegstgeest „Huize Padua” te Boekel Rijkskrankzinnigengesticht te Grave „Dennenoord” te Zuidlaren „Het St. Joris Gasthuis” te Delft „Reinier van Arkel” te 's-Hertogenbosch W. Arntsz. Stichting te Utrecht „St. Anna” te Venray „Het Apeldoornsche Bosch" te Apeldoorn „Vrederust” te Bergen op Zoom „St. Elisabeth Gasthuis” te Deventer „St. Bavo” te Noordwgkerhout Provinciaal Ziekenhuis nabjj Santpoort Transpor teeren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 85