36 25 In inrichtingen en gestichten elders werden geheel of gedeel- Verzorging in telijk voor rekening van de Gemeente verzorgd: inrichtingen elders. VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Naam der inrichting. 144620 1184 Naam der inrichting. Gevestigd te 15215 49 R.-K. Doofstommeninstituut Instituut „St. Anna” Gesticht „Duinzicht” Gesticht „De Goede Herder” Toevlucht voor Onverzorgde Zuigelingen Sint Annastichting Huize „Vluchtheuvel” Kindertoevlucht Oude Mannen-, Vrouwen- en Weezengesticht der Ned. Herv. Gemeente Ned. Herv. Weeshuis Waalsche Weeshuis Ned. Isr. Weeshuis Fonds van Liefdadigheid voor R.-K. Gesticht „Schiefbaan Hovius” Kinderhuis van de Vereen, v. d. H. Vincentius a Paulo Kinderhuis van de H. Theresia R.-K. Wees- en Oudeliedenhuis R.-K. Ziekenhuis, afd. Ongeneeslijke zieken Diaconesseninrichting „Bethesda” Huis van Barmhartigheid Vereeniging „Het Blauwe Kruis” Leger des Heils (Reddingshuis) Leger des Heils (Barmhartigheidspost) Tehuis „Stationswerk” Tehuis „Zonnehoeck” „St. Angela” Internaat van „J. B. de la Salleschool” Diac. Huis der N. H. Gemeente, Loosduinen Aantal personen. 67 70 106 124 Aantal personen. 1 84 1 4 6 1 8 4 1 Aantal verpleeg- dagen. 9596 7748 14196 14589 Aantal verpleeg- dagen. 2190 47 2053 1460 302 52 77 143 49 1 5 117 90 1 185 4 1 1 1 7 4 1 3 5 1 1 2 5 365 21799 365 1079 2066 1138 365 1095 1825 147 178 730 1619 11562 2993 6663 11815 365 1825 16741 6981 121 15183 149 31 89 365 Totaal St. Michiels-Gestel (N.-B.) Rotterdam Heel bij Roermond Oegstgeest Leiderdorp Over te brengen Blinden-InstituutAmsterdam Blinden-Instituut „St. Henrieus”Grave (N.-B.) R.-K. Blindengesticht „De Wijnberg” Grave (N.-B.) Tehuis voor alleenstaande blinden Wolf hezen (G.) Blinden-Instituut (Pr. Alexanderstichting) Huis ter Heide Chr. Internaat „Bartimeüs”Zeist Blindeninstituut „Sonneheerdt”Ermelo Inrichting voor doofstommenonderwijs Rotterdam Doofstommeninstituut „Effatha”Voorburg R.-K. Instituut voor Doofstommen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 860