36 27 Voorts werden bij particulieren te ’s-Gravenhage en elders Verzorging bij respectievelijk 187 en 38, totaal 225 personen ondergebracht met particulieren, respectievelijk 25205 en 5882, totaal 31087 verpleegdagen. In totaal werden gedurende het jaar 1931 buiten de eigen Totaal aantal inrichtingen geheel of gedeeltelijk voor rekening van de verzorgden en Gemeente verzorgd: verpleegdagen. VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Gevestigd te Naam van de inrichting. Overgebracht 159 40705 Totaal 191 49739 Totaal. 380 125 71 13 589 804 66 116 25 1011 427 146 96 25 694 Gedurende het jaar verzorgd Ontslagen of overleden zoodat per 31 December 1931 in ver zorging bleven ,,De Mnntberg” Centr. Isr. Wees- en Doorgangshuis Centraal Isr. Weeshuis Johannesstichting „Zonnehuis” In inrich tingen te ’s-Graven- hage. In inrich tingen elders. 187 91 Aantal personen. 38 13 1 1 1 1 Aantal verpleeg- dagen 210 365 326 2514 549 2462 347 822 92 365 365 365 252 1600 906 191 45 3 1 1 9 2 7 1 3 1 1184 757 BÜ particu lieren elders. Groesbeek Leiden Utrecht Huis ter Heide Beekbergen Inrichting van de Kruisvaarders van St. Jan Rijswijk (Z.-H.) St. Jozef Kostschool Gesticht „De Heibloem” St. Vincentiusgestieht „Stokershorst” St. Laurentiusgesticht St. Hypolitusgesticht St. Josephgesticht R.-K. Liefdegesticht Moordrecht Hejjthuizen Nederweert Rotterdam Delft Heel bij Roermond Rijswijk R.-K. Nat. Tehuis „Luctor et Emergo” Nijmegen B« particu lieren te ’s-Graven- hage. Op 1 Januari 1931 waren in ver zorging In den loop van het jaar in ver zorging opgenomen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 862