36 28 Van de in totaal 1600 personen werden verzorgd: Kosten en ver haal van ver- zorg-ingskosten. De kosten en de bijdragen bedroegen over de jaren 1929 tot en met 1931: Van bet totaal aantal in 1931 geheel of gedeeltelijk voor rekening van de Gemeente verzorgde kinderen, werden in ver zorging genomen: VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Kosten. Bedragen. A. f 15 4670 4.264,16 f 971,86 B. 1812 2.393,68 33,— 9 Totaal 1600 225446 1931. 1930. 1929. f f f f f 125.120,92 Bijdragen. Netto. 3 12 20 47 Bruto Bijdragen Netto 31 20 30 135 30507 7227 74386 77569 4111 3866 4334 16964 362,23 64,59 188,09 518,76 f 0,07 0,063 0,065 184.907,39 14.742,75 170.164,64 120 29 327 884 f 0,75 0,789 0,82 33.782,03 5.281,11 50.297,33 65.151,16 138.052,44 12.931,52 f 0,68 0,72» 0,755 Bij particulieren te ’s-Graven- hage en elders: 1. oude lieden 2. gebrekkigen en maatsch. on- gesehikten 3. kinderen t.w. weezen half weezen andere kinderen In inrichtingen te ’s-Graven- hage en elders: 1. oude lieden 2. gebrekkigen en maatsch. on- geschikten 3. kinderen t.w. weezen half weezen andere kinderen 2.189,94 394,68 5.692,96 4.326,64 4.672,07 2.249,87 3.463,32 13.352,66 - j f 184.907,39 j f 14.742,75 Gemiddeld per verpleegdag: Bruto. AantalI Aantal I per- I verpleeg- sonen. dagen. 1929 1930 1931 517 kinderen uit 166 gezinnen, in verband met opname van één der ouders in een ziekeninriehting; in verband met opname van één der ouders in een krankzinnigengesticht; in verband met bevalling of verpleging thuis van de moeder. 163.066,41 13.154,90 149.911,51 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 863