36 31 1931. Overzicht van het aantal verpleegden en verpleegdagen en kosten per ziekenhuis. waarvan verpleegd in: Gemeenteziekenhuizen. Particuliere ziekeninriehtingen Totaal Overzicht van gedurende de jaren 19291931 door bemidde- Overzicht 1929 ling van den Dienst opgenomen on- en minvermogende patiën ten, benevens het aantal verpleegdagen: verpleegdagen en Verpleegden, de daarvoor betaalde kosten naar de verschillende ziekeninrich tingen verdeeld: VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1929. 1930. 1931. zoodat op 31 Dec. in verpleging bleven 1344 1397 1588 535956 544606 575757 35827 22767 Ziekenhuis of sanatorium. Bedrag. den. f Over te brengen 13968 453382 f 1.850.720,30 Hierin begrepen f 2.516,voor 2516 bewaardagen van overledenen. Gemeenteziekenhuizen Roomseh-Katholiek Ziekenhuis Roode Kruis-Ziekenhuis Diaeonesseninrichting „Bronovo” R.-K. Vrouwenkliniek „Bethlehem” St. Antoniushove Militair Hospitaal Rusthuis „De Dolfijn” Inrichting voor Oogijjders Juliana Kinderziekenhuis Klin. v.d. Verg. „Hulp a. Zuigelingen” Totaal aantal verpleegdagen waarvan voor besmettelijke zieken in de Gemeenteziekenhuizen en in particuliere ziekenhuizen Op 1 Januari in verpleging In verpleging opgenomen 13338 11994 247488 101202 25792 7630 3725 7455 3684 2706 3103 41886 8711 14273 12876 14329 4581 15507 13919 1397 14110 Gemiddeld aantal verpleegdagen per patiënt in 1930 in 1929 1344 12929 n n n n ■n n n n r> n 1476 11862 1.116.212,— 347.079,25 90.272,— 28.612,50 11.863,15 25.886,50 11.052,— 6.494,40 10.860,50 167.544,— 34.844,— In het geheele jaar werden verpleegd Ontslagen of overleden 7892 3067 835 286 266 237 113 109 137 863 163 7892 patiënten met 261817 verpleegdagen, 7615 313940 15507 patiënten met 575757 verpleegdagen. 37 38 40 Aantal Aantal verpleeg- verpleeg- den. dagen, j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 866