36 32 365 I f VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Bedrag. Ziekenhuis of sanatorium. 1.850.720,30 Overgebracht 13968 453382 15507 575757 15507 f n n f H n n T) r> n n r> •n n n n n r> n r> r n n n n n n n n Barakverpleging particuliere inrich tingen is samengesteld als volgt: Juliana Kinderziekenhuis Roomseh-Katholiek Ziekenhuis Aantal verpleeg den. 1 1 1 Aantal verpleeg- dagen. 149 94 827 1 3 1 2 3 o 1 1 I 1 2 1 1 1 556847 14329 4581 26 269 4 9 57 13 34 4 8566 2534 15048 18117 13901 9801 6298 6844 2526 1086 1950 1426 1270 24 2502 134 19 66 155 99 59 38 49 15 7 12 11 12 1 11 3.620,— 12.866,— 16.486,— 78,— 1.210,50 14,60 38,25 171,— 65,- 119,— 8,- 8506 90 21 35 395 1011 490 28.843,50 675,— 157,50 218,75 1.550,— 3.033,— 1.470,— 34.264,— 5.701,50 30.717,— 54.267,— 27.802,— 28.026,— 15.622,— 20.532,— 7.578,— 2.593,— 5.850,— 4.208,— 2.717,— 72,— 7.506,— Zuigelingenkliniek Sophiastichting (geen t.b.c.patiënten). Sophiastichting (t.b.c.patiënten) Sanatorium „De Lighallen” Kindersan. „Huis ter Drift” R.-K. San. „Dekkerswald” Sanatorium „Berg en Bosch” San. „Oranje Nassau’s Oord” San. „Sonnevanck” E.-K. San. „Maria Auxiliatrix” San. voor longlijders te Beekbergen Volkssan. v. borstlijd. te Hellendoorn A’damsch Kindersan., JHoog-Blaricum” Sanatorium „Zonnegloren”, Soest Sanatorium „Zonnestraal”, Hilversum Kliniek van de ’s-Grav. Coöperatieve Verbruiks-.Voortbrengings- en Voor- zorgsvereen, „De Volharding” IT.A. Gemeenteziekenhuizen, Rotterdam Gemeenteziekenhuizen, Amsterdam Ned. Isr. Ziekenhuis, Rotterdam Mariastichting, Haarlem Juliana Oord, Laren R.-K. Groene Kruis-Sanatorium, Horn Sanatorium „Kalorama” te Beek bij Nijmegen „Eudokia”, Rotterdam Ziekenhuis te Apeldoorn Marine Hospitaal, den Helder St. Canisius Ziekenhuis, Nijmegen St. Franciscus Gasthuis, Rotterdam St. Joseph Ziekenhuis, Heerlen Ziekenhuis te Eindhoven Chr. Sanatorium voor Zenuwlijders, Zeist Het Kleuterhuis „Katwijk aan Zee” Sanatorium „Dennenrust”, Renkum Diverse Onkosten (reiskosten enz.) Voor rekening van onzen Dienst Barakverpleging Gemeenteziekenh. Barakverpleging particuliere inr. 1.277,50 298,— 282,— 1.204,77 2.138.890,17 64.480,50 16.486,— 2.219.856,67 905 3676 4581 i f "I— f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 867