36 35 houding. De niet onbelangrijke stijging der bijdragen over 1929, 1930 en 1931 is mede het gevolg van de hoogere inning door het sluiten van overeenkomsten met rechtspersoonlijkheid bezitten de vereenigingen. Overzicht der af gegeven bewijzen voor nabehandeling gedu- Nabehandeling, rende het jaar 1931: Hieronder volgt een overzicht der over de jaren 19291931 Maandkaarten. afgegeven maandkaarten tot het bekomen van medische- en verloskundige hulp: In het algemeen werd hulp verleend in gezinnen waar de Hulp in de huis vrouw door ziekte of bevalling niet in staat was haar huishou delijke bezigheden te verrichten en hulp langs anderen weg niet werd ontvangen. Gedurende het jaar 1931 werd, nadat door den Gemeente lijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst eene verklaring VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Aantal Aard der nabehandeling. f n Jaar. Aantal. Bijdrage. f f f r n n n n n n Finsen Chirurgie Kunst- en hoogtezon Röntgen (stralen) Huid- en geslachtsziekten Neurologie Orthopaedie Neus-, keel- en oorziekten Radium Diathermie Urologie 1931 1930 1929 43616 34293 32291 4907 4642 4761 2.136,50 2.624,50 2.356,50 Gratis be handeld. 3594 3316 3426 145 8 164 13 813 1371 461 413 31 102 73 medische hulp. waarvoor betaald is. 1313 1326 1335 verloskundige hulp. Totaal ontvangen bedrag. 408,— 566,— 810,— Ver strekt aantal. 178,— 18,— 378,— 90 742,— 130,— 544,— 86,— 86,— 270,— 104,— 1.728,50 2.058,50 1.546,50 89 9 189 45 371 65 272 43 43 135 52 234 17 353 58 1184 1436 733 456 74 237 125 Totaal 1931 1930 1929 f 2.626,— 2.663,— 2.708,— Waarvan voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 870