I f 1 36 5 tS 1 E 36 I -2 s was afgegeven, dat, indien hulp werd verleend, opname in een ziekeninrichting kon worden voorkomen, in 2335 gevallen ge heel of gedeeltelijk voor rekening van dezen Dienst hulp bij zieke huismoeders en kraamvrouwen verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van het aantal aanvragen over 1931, alsmede van de aan de Vereenigingen uitbetaalde bedragen: VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Aantal aanvragen. Afgewezen. Toegestaan. Bedrag. 199 1118 95 919 31 12G 168 f 36.658,28 824 992 74 707 72 87 633 15 561 59 620 25.930,71 57 589 28 532 21 7 50 14.777,97 511 561 84 8 10 1.917,55 10 2 66 8 74 74 3 3 3 3 1 1 Totaal 1931 343 2242 2587 196 56 2335 f 83.625,97 Ontvangen bijdragen 36,50 f 83.589,47 2 79 1 4 3 83 1 3 ai S E- 22,— 4.319,46 289 o 252 |2046 2 79 3 82 B Fonds „Hulp in het huisgezin”, afdee- ling van de Ver. „Hulp in Nood” Ver. „Verzorging hij zieke huismoe ders en kraam vrouwen”. N. H. Gemeente „Maatschappelijk werk” afd. hulp in de huishouding Ver. „Hulp in het Huishouden” Ver. „Joodsche Vrouwenraad” Ver. „Diaconaal Hulpbetoon van de Diaconie der Gereformeerde Kerk te Seheve- ningen” Loosduinsche Wijk en Ziekenverple ging Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 871