36 40 DE VRIES, Voorzitter. SCHOUTEN, Secretaris. Het Bestuur van den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon: In totaal is gedurende het jaar 1931 voor blinden beschik baar gesteld f 52.545,51 tegen f 48.027,79 in 1930. Steun aan blin- De kosten der Vakschool bedroegen over 1931 inclusief den den. bijslag op loonen f 39.790,39. Aan blinden, werkzaam in particuliere instellingen en in richtingen, werd als steun uitbetaald: VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. a. aan blinden, werkzaam bij Blindenzorg Totaal f 12.755,12 Totale kosten. f 2.244,30 10.510,82 b. c. Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Neder land en zijn Koloniënf 621,— Kolff’s Blindenfonds1.103,30 Samenwerkende Blinden520,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 875