1 36 42 XIV. SPECIFICATIE DER BEDRIJFSREKENING. V’ VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. Werkelijk. BATEN. Begroot. Art. Bestedellngenhuis. 1 f 15.500. Hiervan aan verzorgden uitbetaald 47.511,07 f f 44.500,— Tehuis voor Ouden van Dagen. 2 f 1.493,01 55.204,92 f f 40.000,— Verzorgingshuis. 3 f 71 f Hiervan aan verzorgden uitbetaald 2.315,55 f 36.500,— 2.000,— Ontvangen renten, pensioenen enz. Renten ingev. Sociale Wetgeving Pensioenen en lijfrenten Bijdragen in de verzorgingskosten Uitkeeringen bij overlijden Diversen 54.000, 9.500,— 2.540,82 225,27 717,54 238,27 1.585,01 d. e. a. b. f 56.752,56 9.241,49 19.500,— 3.000,— a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. f Hiervan aan verzorgden uitbetaald Ontvangen renten, pensioenen enz. Renten ingev. Sociale Wetgeving Pensioenen en lijfrenten Bijdragen in de verzorgingskosten Uitkeeringen bij overlijden Diversen Ontvangen renten, pensioenen enz. Renten ingev. Sociale Wetgeving Pensioenen en lijfrenten I Bijdragen in de verzorgingskosten Uitkeeringen bij overlijden i> Diversen f 35.584,26 3.464,25 16 043,78 1.645,27 15,- f 45.000,— f 61.719,66 5.000,-1 6.514,74 f 26.653,86 6.698,21 I 26.874,58 22.500,—!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 877