36 43 VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. BATEN. Art. Begroot. Werkelijk. Verzorgingskosten. 4 f 7.500,— 8.876,79 f f 14.742,75 f 12.000,— Verpleegkosten 5 f 275.000,— f 394.017,65 11.470,57 f 382.547,08 130.500,— 80.966,50 f 405.500,— f 463.513,58 6 f f H f 4.875,05 f 3.250,— 7 f f n f 4.354,50 f 4.000,— 8 Bijdragen verloskundige hulp 700,— f 408,- >5 1.400 2.600,— 3.000,— 250,— a. Maandkaarten b. Nabehandeling Bijdragen maandkaarten en nabe handeling in ziekenhuizen. Bijdragen heelkundige en ortho- paedisehe instrumenten en begrafeniskosten. 3.500,— 1.000,— 4.699,29 1.166,67 4.293,09 581,96 1.728.50 2.626,— a. heelkundige en orthopaedisehe in strumenten b. begrafeniskosten voor verzorging in inrichtingen te ’s-Gravenhage b. voor verzorging in inrichtingen elders c. voor verzorging bij particulieren a. Bijdragen in de kosten van ver pleging Afgedragen aan den Gem. Genees kundigen en Gezondheidsdienst, wegens geïnde bijdragen voor barakverpleging b. Restitutie van den Gem. Genees kundigen en Gezondheidsdienst, wegens kosten voor barakver pleging Werkelijk. Bijdragen in de kosten v. verzorging: a. M

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 878