36 I 44 VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. BATEN. Begroot. Werkelijk. Art. Werkelijk. Interest. 9 f 2.090,— f 2.090,— f 2.197,50 f 2.197,50 Bijzondere Ontvangsten. 10 f 3.180,91 f 2.000,— 11 795.319,67 640.000,— f f 12 52.545,51 f 51.000,— f 13 f 5.179.220,14 f 4.779.715,50 14 12.817,05 f f 12.750,— 270,85 1.415,65 11.401,40 f f 12.750, Onderstand nlt de Gemeentekas. (Sub- sidie) Restitutie door de Gemeente van de kosten wegens Blindenzorg. Verhaal voor bijdragen van eigen en weduwen, en weezenpensioen Af: Gebracht ten bate van art. 9 der lasten „Uitkeeringen aan uit getrokken werknemers” f 1.144,80 en ten bate van art. 10 der lasten „Blindenzorg” In hoofdzaak bijdragen „dagverple- ging” 17,50 90,— Restitutie door de Gemeente van de uitkeeringen aan uitgetrokken werknemers Inschrijving Grootboek 2% N.W.S. Kapitaal f 83.600, Inschrijving Grootboek 2/4 N.W.S. (Valentijnsgilde) Kapitaal f 700, Renten Legaat Fonds Elburg 17,50 90,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 879